Close
Räntefonder

Räntefonder

En räntefond placerar bRäntefonderara i olika räntebärande värdepapper som exempelvis kan vara statsskuldväxlar eller bostadsobligationer. Tycker du att det låter krångligt? I den här texten så kommer vi att förklara vad en räntefond är, vad det finns för olika typer och hur du ska gå tillväga för att hitta de bästa alternativen för dig. Vi kommer reda ut frågor som vad är räntefonder, ge lite tips på saker som kan vara bra att tänka på och även tipsa om vilka räntefonder som kan vara bra att investera i nu. Vi kommer även att förklara vad skillnaden är jämfört med aktiefonder och varför det kan vara bra att ha en räntefond i din portfölj om börsen skulle krascha. I slutet av texten hittar du en ordlista med några uttryck som återkommer en del i artikeln. Är du osäker på vad sharpekvot, hävstångseffekt och liknande saker betyder så kan du scrolla ner och läsa förklaringarna för att förstå texten bättre. Du hittar även några vanliga frågor och svar i slutet av texten.

Skapa konto gratis - Savr & betterwealth är bäst för räntefonder

Bank

Omdöme

Information

Erbjudande

Räntefonder risk
5/5
5/5
5/5
5/5
Räntefonder Avanza
4,7/5
4.7/5
4,8/5
4.8/5
4,5/5
4/5

Vad är en räntefond?

Innan vi fortsätter så ska vi fVad är en räntefond?örst och främst förklara vad en räntefond är och hur de skiljer sig från andra typer av fonder. En räntefond är en fond som bara placerar i olika räntebärande värdepapper. Det kan vara statsskuldväxlar eller olika obligationer. En obligation är ett värdepapper som är räntebärande och har en förutbestämd räntesats. Olika ränte-fonder kan delas in i olika kategorier beroende på vilken sorts räntepapper som fonden placerar i. Det kan exempelvis vara:

 • Långa räntefonder
 • Korta räntefonder
 • Realräntefonder
 • Företagsobligationsfonder

Det vanligaste är att dela in dem i långa och korta ränteformen. Det grundar sig på hur lång tid fonden har lånat ut. Gäller det lån som ligger på under ett år så är det korta ränte-fonder. När fonden har lånat ut under ett års tid eller mer så är det långa ränte-fonder. Ju längre tid desto mer avkastning kan du få. Lite längre ner i artikeln kommer vi att reda ut de olika begreppen bättre.

 • Statsobligationer

Statsobligationer ges ut av staten genom att sälja olika statsobligationer till bland annat företag, banker och fonder. De har olika löptider och du som köper en statsobligation kommer att betalas ränta från den som har obligationen under hela löptiden. Det är Riksgälden som är ansvarig att hantera statsskulden i Sverige.

 • Bostadsobligationer

Bostadsobligationer ges ut av bostadsinstituten för att finansiera långsiktiga lån till bostäder.

 • Statsskuldväxlar

Påminner och används på ett liknande sätt som statsobligationer. De används av staten för finansiering av statsskulden men de har en kortare löptid som ligger på max 1 år.

 • Företagsobligationer

Dessa ges ut av företag för att finansiera olika investeringar.

Din fonds värde ändras via den ränta som värdepapperna ger. Värdet är även baserat på de vinster och förluster som uppstår när din fondförvaltare säljer och köper olika värdepapper. Något alla räntefonder har gemensamt är att de alla blir påverkade av det ekonomiska ränteläget. När det kommer till hur mycket avkastning du kan få så beror det främst på hur räntan utvecklar sig i framtiden men även på hur skicklig din förvaltare är. En bra räntefond beror helt enkelt på din förvaltare.

Företagsobligationer

Det här är som ett löpande skuldbrev som är uFöretagsobligationertgivet av olika statliga bolag, större industriföretag och även en del andra bolag. En företagsobligation ger högre avkastning jämfört med en statsobligation eller bostadsobligation men brukar även ha högre kreditrisk och sämre likviditet. När det gäller avkastning på företagsobligationer så varierar den beroende på vilken kreditrisk och löptid de har. Den här tidsperioden kan sträcka sig från ett till tio år.

Realräntefonder

Det här är en form av räntefonder som skyddar dig mot inflation, vilket olika obligationsfonder och korta räntefonder inte gör. De placerar i olika obligationer som har en fast ränta över inflationen. Det betyder att när räntan ska sättas på en realränteobligation så sätts räntan i ett procenttal plus inflationen, exempelvis 4% + inflation.

Kort räntefond

Som vi nämnde tidigare så är skillnaden på långa och korta räntefonder den löptid som fondens räntebärande värdepapper har. Löptiden är den tid som anger när lånet ska vara betalt till den som lånat ut. De räntefonder som är korta har en löptid på maximalt ett år och kan även kallas för penningmarknadsfond. En kort räntefond brukar har lägre risk än både aktiefonder, blandfonder och räntefonder.

Lång räntefond

En långräntefond har en löptid på minst ett år men sträcker sig ofta över flera. Just eftersom den har längre löptid så finns det en större risk att något kan hända längs med vägen och därför har långa ränte-fonder en högre risk än korta ränte-fonder. Det är den här formen av fonder som även kan kallas för obligationsfonder.

Spara i räntefonder

Om du vill börja spara Spara i räntefonderi någon räntefond så måste du först och främst välja vilken fond som passar dig bäst. Det behöver inte alls vara så krångligt som det kan verka om du är nybörjare. Du ska börja med att välja en fond som har den risknivå som passar dig bäst. Om det är så att du även investerar i aktier som brukar ha ganska hög risk så kan du fundera på om ränte fonder med låg risk kanske passar som ett bra komplement om börsen skulle gå ner. När man jämför olika ränte-fonder så används sharpekvoten. Du kan läsa mer om hur den fungerar i slutet av artikeln. Det finns även en form av betygssystem där AAA är högst, BBB är medelbetyg och B- är ett lägre betyg. Du kan även kolla på Morningstar vilken rating fonden har. Även Morningstar kan du läsa mer om hur de fungerar i slutet av artikeln.

Skillnader mellan en räntefond och en aktiefond

Kortfattat så är det så att när du investerar i en aktiefond så investerar du i bolagets eventuella vinst de kan få i framtiden. En ränte fond däremot investerar i det kapital som företaget lånar, det vill säga deras skuld. En aktiefond har även generellt sett högre risk än vad en ränte fond har.

Räntefonder bra eller dåligt

Det här är en knepig fråga då det inte finns ett Räntefonder bra eller dåligtsvar som passar alla. Ränte-fonder är bra att ha som säkerhet i sin portfölj men det passar inte alltid för alla. Om det är så att du har lån, exempelvis ett bolån, så betalar du oftast högre ränta på ditt lån än vad du hade gjort hos en fond. Då kan det vara ett smart val att vänta med att investera i en räntefond tills du har betalat av ditt lån.

Välja en lång eller kort räntefond?

En kort räntefond är ett bra alternativ om du funderar på att spara kortsiktigt och vill kunna använda ditt kapital inom något år. En kort räntefond har inte lika stor sannolikhet att minska mycket i värde på grund av att kursen faller eller inflation. Det är ett säkrare alternativ men det ger inte lika hög avkastning. När det kommer en lång räntefond så är det marknadsräntan som bestämmer när det faktiskt lönar sig att investera i dem. Det bästa tillfället att investera i en lång räntefond är när räntenivån är hög men sedan börjar gå ner. Det är för att du då får högst avkastning på det du har investerat.

Innehållsförteckning

Räntefonder Avanza

Räntefonder AvanzaHos Avanza kan du hitta ett brett utbud av olika ränte-fonder. De har även ett bra sökverktyg som låter dig se vilka ränte-fonder det har gått bäst för tidigare, vilka marknader de är inriktade mot och mycket mer. Du kan även hitta bra information om varje enskild fond. Alla de som vi nämner här nedan kan du hitta hos Avanza.

Spiltan räntefond

Det här är en kort räntefond som du kan hitta på Avanzas sida. Fonden placerar framförallt i företagsobligationer och företagscertifikat som är utfärdade i svenska kronor. Den genomsnittliga tiden för räntebindning är på maximalt ett år. Enligt Morningstars fondbetyg har den fått tre av fem stjärnor.

Spiltan räntefonder

Spiltan erbjuder flera olika typer av fonder men när det kommer till ränte-fonder så kan du hitta den vi nämnde i stycket ovan och deras högräntefond. Den är aktivt förvaltad och placerar framförallt i företagsobligationer men även i andra värdepapper. Det här är en fond som placerar i nordiska bolag men den tar inte någon form av valutarisk. Räntelöptiden kan ligga mellan noll till tio år.

AMF räntefond lång

Det här är en fond som placerar i svenska obligationer som är utgivna av staten och kommuner. Den placerar även i företag som har hög kreditvärdighet. När det kommer till risknivån så är den låg, den ligger på 2 av 7. Från Morningstar har den fått 5 stjärnor i fondbetyg och 4 jordglober i hållbarhet.

AMF räntefond mix

Den här fonden har en genomsnittlig räntebindningstid på 2 till 12 år och investerar i räntebärande värdepapper, derivatinstrument, penningmarknadsinstrument, fondandelar men även på konton hos olika kreditinstitut som finns på de globala marknaderna. Fondens tillgångar ska vara denominerade i euro, brittiska pund, amerikanska dollar och svenska kronor. Meningen med valutaderivat är att fondens innehåll ska valutasäkras till svenska kronor.

Räntefonder vid börskrasch

Det är faktiskt bra att ha en del av sitt spaRäntefonder vid börskraschrande i ränte-fonder om börsen skulle krascha eller gå ned kraftigt. Dels är det så att en räntefond inte påverkas av det som händer på börsen på samma sätt som aktiefonder gör. Därför brukar man säga att räntefonder fungerar som en broms eller krockkudde när börsen sjunker kraftigt då de dämpar fallet.

 

Räntefonder risk

Även om ränte-fonder hRäntefonder riskar låg risk så är de inte helt riskfria. Visst, om börsen kraftigt skulle gå ner så är det de korta räntefonderna som är minst riskfyllda medan långa räntefonder och realräntefonder får högre risk. Det är dock viktigt att komma ihåg att det inte finns någon form av garantier med ränte-fonder, du kan faktiskt förlora pengar med. Det beror på risker och sannolikheter när det kommer till de olika skuldsedlarna. Om du lånar ut pengar så är det inte 100 % att du får tillbaka dem. Sedan finns det något som heter negativa räntor.

Negativa räntor

Det här är ganska klurigt då det innebär att du inte får betalt för att låna ut dina pengar, det är faktiskt tvärtemot. Om du lånar ut pengar så måste du även betala dem som lånar av dig.

Fördelar med en räntefond

Det finns faktiskt flera fördelar med att välja en räntefond då det gör det möjligt för dig att äga väldigt många olika skuldsedlar, hos olika aktörer även om du inte investerar mycket pengar. Det finns givetvis andra fördelar, några av de viktigaste är:

 • Det är möjligt att köpa en andel för endast 100 kronor
 • Du binder inte dina pengar till skuldsedlarna, vilket betyder att de inte är låsta
 • Det går snabbt att köpa och sälja. Du kan köpa en räntefond idag, sälja den imorgon och få pengarna dagen därpå.
 • Det är enkelt att sprida riskerna
 • Du kan blanda var du vill att dina tillgångar ska placeras så att alla inte hamnar på samma ställe
 • Låg avgift för att få tillgång till alla fördelar
 • De har låg risk och låg avkastning och är inte korrelerade med börsen. Det betyder att räntefonder är oberoende av hur aktier rör sig.
 • Om dina aktieindexfonder skulle sjunka i värde så gör inte din räntefond det vilket betyder att det totala värdet på din portfölj inte kommer att gå ner lika mycket som börsen.

 

Välj rätt räntefond för dig

Det finns flera saker somVälj rätt räntefond för dig är bra att tänka på när du ska välja en räntefond. Här har vi samlat några tips på hur du ska tänka samt hur du kan gå tillväga.

 • Tänk på när du vill använda pengarna

Vill du kunna ha tillgång till pengarna inom en kort tid, max några år, så ska du satsa på en kort räntefond. Om du har tänkt att spara under ett längre tidsspann kan du välja långa ränte-fonder.

 • Kolla på den riskjusterade avkastningen

När du valt om en kort eller lång ränte fond passar dig bäst så ska du informera dig om deras riskjusterade avkastning. Du kan hitta bra information på sidor som Avanza och Morningstar.

 • Var kritisk när du granskar risknivån

Något som är bra att göra är att du informerar dig om vilken risk fonden tar i sina olika obligationer. Ett sätt att gå tillväga är att läsa om fondens placeringsinriktning. Du kan även läsa på om de obligationer som fonden valt att investera i.

 • Kolla ränterisken

Är det låga räntor framöver så kommer värdet på långa ränte-fonder att öka.

 • Kolla vad inflationsrisken är

Om det ären högre inflation så kan realräntefonder vara ett bra alternativ även om de inte är de vanligaste.

 • Vilken typ av konto du ska ha

Kolla om ett vanligt konto eller kanske ett ISK passar dig och din sparform bäst.

 • Kolla på valutarisken

Köper du en utländsk räntefond så kan det vara ett bra sätt att skydda dina besparingar om kronan skulle sjunka i värde.

 • Ha koll på avgifterna

Om det är låg risk och avkastningen inte förväntas vara speciellt hög så är det viktigt att du inte betalar för mycket avgifter.

Räntefonder 2022

Det är omöjligt att veta vad som kommer att hända i framtiden. Vi kan inte säga med 100% säkerhet vilken som kommer att vara den bästa räntefonden 2022. För att få en uppfattning om hur det går för vissa fonder kan vi kolla på hur det har gått för dem tidigare.

Bästa räntefonderna med bäst utveckling under de senaste 3 åren

Om vi kollar hos Avanza så ser vi att de ränte-fonder som haft bäst utveckling under tre år är följande:

 • Schroder ISF Glb Convert Bd A Acc USD
 • CS (Lux) Global Bal Convert Bd B USD
 • Franklin Gulf Wealth Bond A(acc) USD
 • Aberdeen S USD Crdt Bd A Acc USD
 • Aberdeen S USD Crdt Bd A Acc USD
 • Fidelity Asian Bond A-Acc-USD
 • Danske Invest Globala Realräntor SEK h

Kollar vi på de ränte-fonder med svenska kronor som inriktning under samma tidsperiod så ser listan ut så här:

 • Fidelity European Hi Yld A-Acc-SEK Hdg
 • Norron Sustainable Premium RC
 • Swedbank Robur Corp Bond Europe HY A
 • Catella Credit Opportunity
 • SEB European High Yield Fund SEK – Lux
 • SEB Corporate Bond C SEK – Lux
 • IKC Avkastningsfond

Om vi nu istället kollar på de fonder som det har gått bäst för de senaste 5 åren:

 • Franklin Gulf Wealth Bond A(acc) USD
 • Schroder ISF Glb Convert Bd A Acc USD
 • CS (Lux) Global Bal Convert Bd B USD
 • Fidelity US High Yield A-Acc-EUR
 • MS INVF US Dollar High Yield Bond A
 • Janus Henderson Hrzn Euro HY Bd A2 EUR
 • MS INVF US Dollar Short Dur HY Bd A

Och de fonder med svenska kronor som inriktning som det gått bäst för de senaste 5 åren:

 • Catella Credit Opportunity
 • Fidelity European Hi Yld A-Acc-SEK Hdg
 • IKC Avkastningsfond
 • Spiltan Högräntefond
 • Nordea 1 – European High Yld Bd HB SEK
 • Case Safe Play A
 • Norron Sustainable Premium RC

Som du ser så skiljer sig listorna åt en del. Några fonder fortsätter att vara i topp medan andra har haft bättre avkastning bara de senaste åren. Det är som sagt omöjligt att veta vad som kommer att hända i framtiden men det kan vara bra att veta hur det har gått för en fond för att kunna skapa dig en uppfattning om hur det kan gå framöver.

Räntefonder avkastning

Vilken avkastning du får när du väljer att investeraRäntefonder avkastning i en räntefond beror framförallt på hur mycket ränta som låntagaren betalar i förhållande till hur räntan utvecklas. En räntefond avkastning skiljer sig en del beroende på om det är en kort eller lång räntefond eftersom de påverkas av olika saker. De korta påverkas mycket av Riksbankens reporänta medan en lång räntefond blir mer påverkad av hur marknadsräntan utvecklar sig. För att förstå hur det skapas avkastning i en räntefond så är det en sak som är bra att komma ihåg, om räntan sjunker så stiger värdet på räntepappret. Har du en obligation som har en löptid på flera år och som har en årlig ränta så är den mer värd på marknaden om de nya obligationer som ges ut ger en lägre ränta. Ett räntepapper med längre löptid har högre risk eftersom det är svårt att förutsäga hur det kommer att gå i framtiden.

Ordlista och förklaringar

Här har vi samlat en del av de uttryck och ord som finns i texten och som behöver en lite djupare förklaring för att det ska vara enklare att förstå.

 

Morningstar’s ratingsystem

Morningstar arbetar med att sätta många olika typer av betyg och omdömen på fonder. De som är mest känt är deras stjärnbetyg som är baserat på fondens historiska värdeutveckling som kan vara de senaste tre, fem och tio åren. De betygsätter dock andra saker såsom fondens framtidsutsikt och även dess hållbarhet. Morningstars högsta betyg är fem stjärnor (eller jordglober) och går enbart till de 10 % bästa fonderna i respektive kategori. Morningstar rating mäter exempelvis sharpekvoten och delar ut olika antal stjärnor beroende på resultat. Fonden kan få 1-5 stjärnor beroende på hur bra riskjusterad avkastning den har haft i relation till liknande fonder i samma kategori. Ju fler stjärnor, desto bättre.

Sharpekvoten

Det här är en form av mått för att se hur en portföljs tillgångar har utvecklats för att sedan kunna jämföra olika portföljer med varandra. Om den har en hög sharpekvot så har den varit bättre på att skapa avkastning till den risk du har valt. Med andra ord, ju högre sharpekvot desto bättre. Risken mäts i standardavvikelse vilket betyder hur mycket som din portfölj har rört sig från vad som är dess medelvärde. Om en portfölj svänger mycket i värde så har den en högre risk. För att kunna mäta sharpekvoten så används räknar du så här; Portföljens avkastning minus riskfria räntan delas sedan på portföljens standardavvikelse.

Hävstångs effekt

Om du använder dig av en hävstång så betyder det att du använder lånat kapital. Det betyder att det inte är dina egna pengar som används. Detta lånade kapital använder du sedan för att köpa olika tillgångar. Meningen med den här typen av investering är att du sedan ska få en såpass bra avkastning så att den är högre än både skulden och räntan. Hävstångseffekten betyder att ditt kapital ger bra utdelning eftersom det exponeras på större marknader och drar fördel av små prisrörelser. Kom ihåg att en ökad chans för bra avkastning även innebär att du tar en högre risk.

ISK – Investeringssparkonto

Det här är en kontoform där du kan kombinera ditt sparande i olika produkter som fonder, aktier och obligationer. Sparar du på ett ISK så är det inte bundet vilket betyder att du kan byta ut de produkter du sparar när du vill och hur ofta du vill. Du kan exempelvis byta fonder mot aktier eller byta mellan olika aktier om du vill. Värdet av det du har på ditt ISK kommer att shablonbeskattar årligen, oavsett om värdet på dina tillgångar har minskat eller ökat.

Räntefonder risk
5/5
5/5
4,8/5
4.8/5
Räntefonder Avanza
4,6/5
4.6/5
4,1/5
4.1/5
4,2/5
4.2/5

FAQ - Vanliga frågor

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar som handlar om ränte-fonder och saker relaterade till dessa.

Varför räntefonder och vilka är de bästa räntefonder?

Den bästa räntefond för dig beror på hur länge du har tänkt att spara. Har du ett kortsiktigt mål med ditt sparande så passar en kort ränte fond bra. Funderar du däremot på att spara under flera år är en lång ränte fond ett bättre alternativ.

Ska jag satsa på Spiltan räntefond Avanza ränte fond eller något annat?

Både Avanza och Spiltan erbjuder bra räntefonder. Du kan hitta Spiltans fonder hos Avanza.

Vad kan påverka olika ränte-fonder?

Det är framförallt fyra saker som kan påverka och dessa är marknadsräntor, valutarörelser inflation och kreditrisk.

Kan jag förlora pengar om jag väljer att satsa på ränte-fonder?

Ja det kan du. Om räntorna är låga så är det många korta ränte-fonder som har negativ ränta. Även långa ränte-fonder kan minska sitt värde när räntorna stiger. Sedan är det även så att om avkastningen du får på ditt räntebärande värdepapper skulle vara lägre än inflationen så kommer du att förlora pengar.

Kan jag ha mina ränte-fonder på ett ISK? Är det bra?

Ja, du kan ha dina ränte-fonder på ett ISK men i många fall lönar det sig inte. Du får kolla på vad du tror att avkastningen blir. Tror du att den blir mindre än 1,5% så bör du istället satsa på ett aktie- och fondkonto.

Är ränte-fonder bättre eller sämre än andra sparformer?

Det går inte att säga att det är bättre eller sämre än något annat alternativ då det beror på hur mycket du sparar och om du sparar på andra sätt samtidigt. Ränte-fonder är bra för att få en blandning och för att sänka risken i din portfölj. Det kan också vara ett bra alternativ när du har tänkt att spara kortsiktigt. Sjunker räntorna så är ränte-fonder ett bra alternativ eftersom de ökar i värde.

Ska jag satsa på ränte-fonder i svenska kronor eller i en utländsk valuta?

Det beror på hur du tror att det kommer att gå framöver. Att satsa på en utländsk valuta kan vara bra för att du kan sprida dina risker på andra marknader än de i Sverige. Det kan även vara bra om du tror att den utländska valutan kommer att öka i värde eftersom värdet på din fond ökar då med.